Grupa Eurocash w trendzie wzrostowym: czterokrotnie wyższy zysk netto po trzech kwartałach 2023 roku

• W ciągu trzech kwartałów tego roku łączne przychody Grupy Eurocash przekroczyły 24,5 mld zł, co oznacza wzrost o 8% r/r, przy utrzymaniu stabilnej marży EBITDA. Skonsolidowany wynik EBITDA (tj. zysk operacyjny powiększony o amortyzację) za dziewięć miesięcy 2023 roku wyniósł 739 mln zł (+7% r/r). Zarazem do 781 mln zł (+29% r/r) wzrosły operacyjne przepływy pieniężne. Oznacza to wskaźnik OCF/EBITDA na poziomie 1,1x.

• Przychody ze sprzedaży Grupy Eurocash w samym trzecim kwartale 2023 roku sięgnęły blisko 8,6 mld zł i były o 4% wyższe r/r. Skonsolidowana EBITDA wyniosła 305 mln zł, czyli o 7% więcej niż przed rokiem. Był to tym samym ósmy kwartał z rzędu ze wzrostami sprzedaży i EBITDA.

• Zysk netto wypracowany przez Grupę Eurocash w ciągu trzech kwartałów bieżącego roku wyniósł ponad 44 mln zł wobec niespełna 11 mln zł w analogicznym okresie 2022 roku. W samym trzecim kwartale 2023 roku skonsolidowany zysk netto przekroczył 43 mln zł i był na podobnym poziomie jak w bardzo dobrym trzecim kwartale 2022 roku, mimo negatywnego wpływu różnic kursowych.

• Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA (przed MSSF 16) na koniec września tego roku spadł poniżej 0,9x wobec blisko 1,5x rok wcześniej.

Dzięki konsekwentnie wdrażanej strategii rozpisanej na lata 2023-2025, Grupa Eurocash pozostaje w trendzie wzrostowym. Wypracowaliśmy zwyżkę przychodów i wyniku EBITDA we wszystkich segmentach naszej działalności, pomimo wymagającego otoczenia rynkowego, tj. słabnącej sprzedaży detalicznej w Polsce, presji inflacyjnej oraz wysokiej bazy porównawczej z ubiegłego roku. Na poziomie wyniku netto pierwsze dziewięć miesięcy tego roku zamknęliśmy z zyskiem netto wynoszącym 44 mln zł, czyli ponad 4-krotnie wyższym niż przed rokiem – powiedział Paweł Surówka, prezes Grupy Eurocash.

Wzrost wyników Grupy Eurocash idzie w parze z budowaniem silnych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, które w ciągu trzech kwartałów 2023 roku sięgnęły 781 mln zł (+29% r/r) oraz istotną poprawą pozycji finansowej. Na koniec września tego roku stan gotówki na kontach Grupy Eurocash podwoił się rok do roku, a wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA (przed MSSF 16) spadł poniżej 0,9x – najniższego poziomu od blisko 5 lat.

Cieszą nas mocne przepływy operacyjne, przekraczające EBITDA za ostatnie dziewięć miesięcy, także dzięki efektywnemu zarządzaniu kapitałem obrotowym. Naszym celem jest, aby Grupa Eurocash zakończyła 2023 rok wyższymi wynikami niż poprzedni, zarówno na poziomie sprzedaży, wyniku EBITDA, jak i zysku netto – zapowiedział Paweł Surówka.

Hurt: silne wzrosty w formatach Eurocash Serwis i Eurocash Gastronomia

W segmencie hurtowym, odpowiadającym za ponad 72% przychodów Grupy Eurocash, łączna sprzedaż zrealizowana w ciągu trzech kwartałów 2023 roku przekroczyła 17,8 mld zł i była o 9% wyższa niż w analogicznym okresie 2022 roku. Mocne wzrosty zanotowano w formatach Eurocash Serwis (+19% r/r) oraz Eurocash Gastronomia (+23%), natomiast sprzedaż w formacie Eurocash Dystrybucja ustabilizowała się (+4%). Hurtownie Eurocash Cash&Carry zanotowały z kolei nieco niższą sprzedaż niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (-2%), kiedy to osiągnęły znaczące wzrosty m.in. w związku zakupami realizowanymi przez i na rzecz uchodźców z Ukrainy w pierwszych miesiącach po rozpoczęciu inwazji rosyjskiej.

W otoczeniu rosnących kosztów (presja płacowa związana z dwukrotną podwyżką płacy minimalnej w 2023 roku oraz wciąż wysoka inflacja), EBITDA segmentu hurtowego w ciągu dziewięciu miesięcy tego roku wzrosła o 6% r/r do 612 mln zł.

Detal: czas na Delikatesy Centrum 2.0

W segmencie detalicznym, odpowiadającym za ponad 24% przychodów Grupy Eurocash, sprzedaż w dziewięciu miesiącach 2023 roku sięgnęła blisko 6 mld zł i była o 6% wyższa niż przed rokiem. Sprzedaż like-for-like (dla tej samej liczby placówek, LFL) w sklepach Delikatesy Centrum wzrosła w omawianym okresie o 6,4% r/r.

Dzięki intensywnym działaniom promocyjnym, Delikatesy Centrum sukcesywnie poprawiają swoją pozycję cenową wobec konkurencyjnych sieci. Koncentracja na efektywności kosztowej przekłada się z kolei na poprawę rentowności. EBITDA segmentu detalicznego w ciągu pierwszych trzech kwartałów wzrosła o ponad 7% r/r do 262 mln zł, co oznacza wzrost marży EBITDA do 4,4% (z 4,3% przed rokiem).

Grupa Eurocash niedawno zaprezentowała założenia strategii dalszego rozwoju Delikatesów Centrum (określonej jako wersja 2.0). Zakłada ona, że franczyzobiorcy, najlepiej znający lokalne potrzeby konsumentów, będą aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu wszystkich kluczowych procesów komercyjnych i operacyjnych. Celem sieci jest osiągnięcie pozycji numer 1 w segmencie supermarketów proximity w Polsce.

Projekty: dalsza ekspansja Dużego Bena i Frisco

W segmencie Projekty, będącym najmniejszym (odpowiadającym za około 3% całkowitych przychodów), ale zarazem najdynamiczniej rosnącym obszarem działalności Grupy Eurocash, sprzedaż w ciągu trzech kwartałów 2023 roku wyniosła 660 mln zł. Oznacza to wzrost o 23% w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku. Został on osiągnięty głównie dzięki dalszej ekspansji sieci marketów alkoholowych Duży Ben oraz rosnącym zakupom online we Frisco.

Sieć Duży Ben na koniec września bieżącego roku liczyła 394 markety (wobec 305 na koniec 2022 roku), a w październiku otwarta została 400. placówka z charakterystycznym, czerwonym szyldem z kapslem. Łączna sprzedaż tej sieci w ciągu dziewięciu miesięcy 2023 roku wyniosła 292 mln zł, czyli aż o 45% więcej niż w analogicznym okresie 2022 roku. Sprzedaż LFL wzrosła natomiast o 12% r/r.

Sprzedaż Frisco za trzy kwartały tego roku wzrosła z kolei o 13% r/r, do 311 mln zł. Lider polskiego rynku e-grocery dostarcza zakupy spożywcze mieszkańcom Warszawy i okolic, Poznania, Wrocławia, Krakowa, Trójmiasta oraz Katowic. Do końca tego roku uruchomiony zostanie drugi automatyczny magazyn Frisco w stolicy, który znacząco zwiększy skalę i efektywność obsługi rosnącej liczby zamówień składanych przez mieszkańców aglomeracji warszawskiej.

15,5 tys. sklepów w sieciach organizowanych przez Grupę Eurocash

Na koniec września 2023 roku łączna liczba sklepów franczyzowych, partnerskich oraz własnych skupionych w sieciach organizowanych przez Grupę Eurocash liczyła 15 542 placówki. Blisko 4,9 tys. sklepów było już zintegrowanych w ramach EuroPlatform – nowoczesnego systemu do zarządzania promocjami, łączącego sprzedawców z organizatorami sieci, producentami i konsumentami. Oznacza to przyrost o 30% w ciągu roku.

Wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Eurocash

Podobne artykuły