Grupa Eurocash konsekwentnie wdraża przyjętą strategię rozwoju, zwiększając wynik netto o ponad 60%

• Zysk netto Grupy Eurocash w 2023 r. wyniósł 145 mln zł i był o 62% wyższy niż rok wcześniej.

• 5,2% wzrosły przychody ze sprzedaży, które osiągnęły 32,5 mld zł.

• Grupa wypracowała 1 065,5 mld zł zysku EBITDA (tj. zysk operacyjny powiększony o amortyzację). To o 6,5% więcej niż przed rokiem, przy zachowaniu stabilnej rentowności sprzedaży.

• 28% większe niż przed rokiem były przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, które wyniosły 1 139 mln zł.

• Ostatnie trzy miesiące 2023 r. przyniosły 326 mln zł zysku EBITDA. To już dziewiąty wzrostowy kwartał z kolei.

• Na przełomie roku 2024, Grupa Eurocash wdrożyła głęboki plan oszczędnościowy, który w średniej perspektywie zrównoważy negatywny wpływ inflacji kosztowej, w szczególności związanej ze wzrostem płacy minimalnej. Związane z tym koszty restrukturyzacyjne obciążyły wynik pierwszego kwartału, który kształtował się na poziomie 139 mln.

• Duży Ben i Frisco ze wzrostami 32% i 20% za Q1 2024.

• Grupa konsekwentnie realizuje strategię na lata 2023-2025, dzięki czemu stanie się wiodącym i zintegrowanym dystrybutorem FMCG w Polsce.

Grupa Eurocash zakończyła 2023 r. ze stabilnymi wynikami finansowymi, pomimo wymagających warunków makroekonomicznych dla sektora sprzedaży detalicznej. Grupa skupiała się na  przygotowaniu i wdrażaniu celów strategicznych w obszarze integracji hurtu, rozwoju narzędzi cyfrowych oraz rozwijaniu modeli detalicznych. Dzięki temu jest przygotowana na wzmacnianie swojej pozycji na rosnącym rynku w 2024 i 2025 r.

- Zgodnie z naszymi założeniami, rok 2023 zakończyliśmy lepszym wynikiem niż rekordowy rok 2022, zarówno jeśli chodzi o zysk netto, jak i EBITDA. Skupiliśmy się na usprawnianiu działań Grupy, zwiększeniu efektywności, poszukaniu i wdrożeniu synergii, a także na konsekwentnym wprowadzaniu w życie założeń strategii biznesowej na lata 2023-2025. Istotnie zmniejszyliśmy zadłużenie i poprawiliśmy jego profil, wydłużając terminy zapadalności. Wskaźnik zadłużenia, liczony jako dług netto do zysku EBITDA, spadł do poziomu 0,62, co jest zgodne ze strategią. Przeszliśmy trudny dla gospodarki i klientów czas, wzmacniając Grupę – mówi Paweł Surówka, prezes Grupy Eurocash.

Grupa zaprezentowała także wstępne wyniki za pierwszy kwartał 2024 r. Przychody wyniosły 7,590 mln zł (stabilnie r.d.r.), a zysk na poziomie EBITDA wyniósł 139 mln zł. Pierwszy kwartał jest tradycyjnie najsłabszy dla handlu detalicznego, a w tym roku wynik był dodatkowo osłabiony przez wzrost kosztów pracy minimalnej oraz jednorazowe koszty restrukturyzacji, które sięgnęły 11 mln zł.

2024 będzie rokiem, w którym stopniowe wdrożenie naszej strategii zacznie przynosić widoczne efekty. Widzimy pierwsze wyniki transformacji, której dokonujemy w sieci Delikatesy Centrum, znacząco poprawiając jej atrakcyjność konsumencką i pozycjonowanie cenowe. Wzrost LFL o 5%  przewyższył inflację w tym okresie, i był przede wszystkim zbudowany odzyskaniem transakcji. Rozwijane przez nas formaty detaliczne takie jak Duży Ben oraz Frisco notują wzrosty sprzedaży na poziomie odpowiednio 32% oraz 20% rok do roku. Integracja naszych spółek hurtowych pomogła nam stworzyć zupełnie nową jakość usług dla naszych klientów, którym oferujemy wszystkie atuty Grupy Eurocash – najlepszą cenę, najlepsze usługi, najlepszy asortyment – z jednej ręki. Co więcej, połączenie kilku struktur organizacyjnych pozwoliło nam osiągnąć znaczące oszczędności kosztowe, które częściowo obciążyły wynik pierwszego kwartału 2024, ale w perspektywie całego roku pozwolą nam powiększyć konkurencyjność Grupy Eurocash, równoważąc efekt inflacji kosztowej – mówi Paweł Surówka.

Działania optymalizacyjne w Grupie i poszukiwania synergii wpłynęły na poprawę wskaźników operacyjnych. Cykl rotacji zobowiązań na koniec 2023 r. poprawił się o 4 dni (do -61 dni), przy jednoczesnej zwiększonej sprzedaży i bardziej efektywnej rotacji zapasów. Dzięki aktywnemu zarządzaniu zapasami i należnościami, o 3 dni poprawił się także cykl konwersji gotówki.

Hurt: konsolidacja i fokus na efektywność

W segmencie hurtowym Grupa Eurocash skonsolidowała działania poprzez wprowadzenie marki parasolowej Moje Sklepy, która obsługuje sieci ABC, Groszek i Euro Sklep. Rozwijała sieć zintegrowanych systemów kasowych EuroPlatform, flagową platformę eurocash.pl, a także przygotowała połączenie Eurocash Dystrybucja i Eurocash Cash & Carry.

Te działania oznaczają digitalizację zarządzania łańcuchem dostaw oraz współpracy z klientami, którymi są polskie niezależne sklepy detaliczne. Wspieramy ich w utrzymywaniu konkurencyjności, dajemy dostęp do szerszego zakresu produktów i usług, a to daje nam także poprawę efektywności biznesu hurtowego – mówi Paweł Surówka.

Sprzedaż towarów realizowana w 2023 r. przez segment hurtowy odpowiada za 72% skonsolidowanych przychodów. Jej wartość wyniosła 23,4 mld zł, o 5% więcej niż w 2022 r. Zysk EBITDA wzrósł o 3,5% do 842 mln zł, dzięki czemu marża utrzymała się na poziomie 3,6%. W tym segmencie Grupa Eurocash jest niekwestionowanym liderem rynku.

Detal: pogłębiamy relacje z klientami

Segment detaliczny, czyli m.in. sieć Delikatesy Centrum oraz supermarkety własne i partnerskie, wypracował 8 mld zł sprzedaży. Wzrost wyniósł 4,2%. W tym obszarze Grupa Eurocash skupiała się nad optymalizacją współpracy z franczyzobiorcami, których efektem jest nowa strategia DC 2.0.

Zakłada ona, że Delikatesy Centrum będą się rozwijały w oparciu o dogłębną wiedzę franczyzobiorców o konsumencie, nie tylko o statystyki. Będą marką numer jeden w segmencie supermarketów proximity oraz najbardziej konsumencką siecią na rynku – podkreśla prezes Grupy Eurocash.

Grupa opracowała w ubiegłym roku i obecnie testuje nowy model sklepu Delikatesy Centrum, co ma poprawić doświadczenie zakupowe konsumentów i zwiększyć atrakcyjność sieci.

Projekty: podążać za trendami w e-handlu

Najwyższe wzrosty obrotów widać w segmencie Projekty – czyli Frisco i Duży Ben. Ich sprzedaż zwiększyła się o 21% i wyniosła 925 mln zł.

Segment e-grocery w Polsce rozwija się z dużą dynamiką, dlatego zainwestowaliśmy w rozbudowę zautomatyzowanego centrum logistycznego Frisco, które w tym momencie posiada wystarczające zasoby, by osiągnąć próg 1 miliarda złotych przychodów. Co oznacza, że Frisco może osiągnąć pełną rentowność jako spółka, bez dalszej konieczności inwestycji kapitałowych – mówi Paweł Surówka.

Konsekwentne wdrażanie strategii

Strategia biznesowa Grupy Eurocash na lata 2023-2025 opiera się na trzech filarach: integracji działań w segmencie hurtowym; doskonałej organizacji współpracy z franczyzobiorcami; oraz budowaniu przewag konkurencyjnych na bazie digitalizacji i zarządzania danymi.

Obecnie Grupa skupia się na generowaniu efektywności kosztowej oraz rozwijaniu technologii cyfrowych, które są głównym źródłem przewagi konkurencyjnej dla jej klientów.

Zintegrowaliśmy z początkiem roku działalność hurtową, rozwijamy EuroPlatformę, której skala sięga już 13 tysięcy POSów, transformujemy Delikatesy Centrum w wiodącą sieć supermarketów proximity na polskim rynku. Frisco umacnia swoją pozycje niekwestionowanego lidera na rynku, wykorzystując m.in. potencjał nowego, drugiego magazynu pod Warszawą, a także wyjście z Polski litewskiej Barbory – podsumowuje prezes Grupy Eurocash.

Podobne artykuły